Jak Ty Mnie posłałeś
na świat, tak i Ja ich
na świat posłałem.

J 17,18

Mój dom będzie
domem modlitwy

Łk 19,46

Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś,
im przekazałem, a oni je przyjęli
i prawdziwie poznali, że od Ciebie
wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty
Mnie posłał. J 17,8

Informacje o Kościele
Geneza
Geneza
Ewangeliczny Kościół Chrześcijański jest społecznością działającą formalnie na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych
Wiara
Wiara
Ewangeliczny Kościół Chrześcijański tworzą wierni, którzy wyznają poniższe prawdy wiary: 1) Istnieje jeden Bóg
Cel
Cel
Celem Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego jest życie zgodne z zasadami opartymi na przesłaniu Pisma Świętego
Placówki
Parafie
Jednostką organizacyjną Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego w terenie jest parafia, posiadająca autonomię działania.

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański | Os. Powstańców Śląskich,
Pawilon Usługowy nr 7/1, 44-240 Żory
biuro@ekch.pl

Adres do korespondencji: 44-240 Żory, UP-1, skr. poczt. nr 50

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański wpisany jest w Dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA pod nr 161

NIP: 651-168-65-10, REGON: 240321600